Privaatsuspoliitika

Käesolev privaatsuspoliitika kehtib kõigi meie poolt edastatavate isikuandmete või meie poolt kogutud ja töödeldavate isikuandmete kohta, kui kasutate Forega Logistics OÜ (edaspidi – Forega Logistics) veebisaiti www.foregalogistics.com (edaspidi – Veebisait).

Forega Logistics austab teie privaatsust ja kaitseb teie poolt edastatud või meie poolt kogutud isikuandmeid vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale.

Privaatsuspoliitika selgitab, miks me teie isikuandmeid kogume ja kuidas me neid kasutame.

Veebisait on mõeldud vähemalt 14-aastastele. Alla 14-aastased isikud ei saa Veebisaidi kaudu isikuandmeid edastada.

Pakkumise saamiseks

Teie isikuandmeid (nimi, perekonnanimi, e-posti aadress ja täiendav teave, kui see on esitatud) kasutatakse ja töödeldakse teie esitatud taotlustele vastamise eesmärgil.

Teie isikuandmeid kasutatakse ja töödeldakse teie nõusoleku alusel, mida väljendatakse veebisaidi jaotises „Kontaktid“ oleva vormi täitmisega.

Andmete säilitamise aeg

Töötleme ja salvestame teie isikuandmeid mitte kauem, kui see on vajalik käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel.

Töötleme ja salvestame teie isikuandmeid mitte kauem, kui see on vajalik käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel.

Isikuandmete esitamata jätmise tagajärjed

Teil on õigus keelduda meile oma isikuandmete edastamisest. Teie isikuandmete esitamine on siiski privaatsuspoliitikas nimetatud eesmärkide saavutamiseks hädavajalik.

Seega, kui te ei esita oma isikuandmeid, võib Forega Logisticsil ebaõnnestuda eespool nimetatud eesmärkide saavutamine, st vastata teie päringutele.

Teie õigused

Teil on isikuandmete suhtes järgnevad õigused:

  1. taotleda, et Forega Logistics võimaldaks juurdepääsu isikuandmetele ning parandaks või kustutaks need või piiraks andmete töötlemist;
  2. õigus esitada andmetöötluse suhtes vastuväiteid;
  3. õigus saada isikuandmed struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus (õigus andmete ülekandmisele);
  4. õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks nõusolekul põhinevat töötlemise seaduslikkust enne selle tagasivõtmist;
  5. õigus esitada kaebus riigi Andmekaitse Inspektsioonile.

Võite kasutada neid õigusi, pöördudes Forega Logisticsi poole e-posti teel info@foregalogistics.com